föräldrarnas

roll

Den uppfostran som barnen får hemma vägleder dem genom hela livet. Skolan ska vara ett komplement till föräldrarna i denna utmaning, och båda ska arbeta åt samma håll.

Vi ser föräldrarna som grundläggande och oersättliga i barnets uppfostran. Vår önskan är att förskolan och dess riktlinjer ska samordnas med föräldrarna, så att de stärker varandra ömsesidigt.

Föräldrarna hålls regelbundet informerade om lärande och utveckling av deras barn. På detta sätt skapas en naturlig bro mellan förskolan och hemmet.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

FÖR FÖRÄLDRAR

Föräldrarna kommer att ha möjlighet att delta i föreläsningar om olika ämnen som t.ex.

  • Uppfostran i tidig ålder (0-6)
  • Stimulans av barnens förmåga att lyssna
  • Om kost- och matvanor
  • Rutiner
  • Lek och lärande

ProCrescendo kommer att samarbeta med International Federation for Family Development (IFFD) som är ett rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd och som organiserar kurser för föräldrar.