om

PROCRESCENDO

ProCrescendo Active Education AB bildades 2014.

Vår vision är att erbjuda en kreativ och stimulerande barnomsorg samt skolverksamhet baserad på bl. a. Reggio Emilia- och Montessori-inspiredad.

Vår

PEDAGOGIK

Vår pedagogiken ser barnet i sin helhet och erbjuder ett komplett utbildningsprogram.

  • Motorisk utveckling
  • Intellektuell utveckling
  • Främjande av barnets frihetsuppfattning
  • Känslomässig och social utveckling
  • Utveckling av rutiner och goda vanor