pedagogernas

roll

I sitt dagliga arbete främjar pedagogerna barnens motivation, kreativitet och självkänsla. Genom en anpassad stimulans väcker pedagogerna barnens fantasi och lust till lärande samt ger barnen den inre trygghet de behöver, för att kunna lita på sig själva och växa i självständighet.

Fortbildade

Pedagoger

All personal är behöriga pedagoger och kommer att kontinuerligt utbildas inoma and Reggio Emilia och Motessori pedagogiker samt i andra skolrelaterade frågor.

 Vi är med i ett EU projekt och har fått ett bidrag för våra pedagoger utbildning.