VÅRt

Koncept

Utbildningen under förskoleåren är baserad på vår pedagogik som ser barnen i sin helhet och arbetar för att utveckla barnen fysiskt och intellektuellt. Huvudaktörer i pedagogiken är barnen, föräldrarna och pedagogerna.

Vår pedagogik bidrar till en tidig inlärning, vilket gör det möjligt att uppnå neurologisk mognad och utveckling. Utbildningens fokus ligger på svenska, engelska, matematik, musik samt ett motoriskt program.

Verksamheten ska bedrivas i en anda som betonar alla människors värdighet, gemenskap och uppskattning för kulturell mångfald.

Våra förskolor kommer att heta Kid’s Garden och har en logotyp med en liten båt där barn lär sig att segla