OM

PROCRESCENDO active education

ProCrescendo Active Education AB bildades för att driva förskolor och skolor i Sverige. Den grundades våren 2014 som ett initiativ av Föreningen ProCrescendo. Beslutet togs av föreningens medlemmar under årsmötet. Föreningen ProCrescendo  fortsätter att erbjuda kurser för föräldrar, barnläger samt föredrag om familjefrågor. Vill du veta mer om föreningen,​ klicka här. ProCrescendo Active Education AB tar därmed över alla aktiviteter som berör förverkligandet av första förskolan och som föreningen ansvarat för sedan 2012.

ProCrescendo Active Education AB syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna. Aktierna i bolaget medför inte rätt till utdelning. Vårt mål är att genom en helhetssyn främja barnens personliga utveckling för ett livslångt lärande med hållbara värden som grund. För att uppnå detta mål ska våra förskolor erbjuda Reggio Emilia och Montessori pedagogikerav fortbildade engagerade pedagoger och i nära samarbete med föräldrarna.

STYRELSE

Maria Elena Parra, styrelseordförande
malen.parra@procrescendo.se
073-932 95 39

Ewa Syrocka, styrelseledamot
ewa.syrocka@procrescendo.se
073-576 45 73

Pilar Parra, suppleant
+34  646 584 553